Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 21 2013

aleek
9062 a808
no co mam mówić, chujowo jest
Reposted fromwheresthefood wheresthefood
aleek
1181 3d46
Reposted frombreathwind breathwind viawheresthefood wheresthefood
aleek
9366 115f
Reposted fromanula69 anula69 viawheresthefood wheresthefood
aleek
1643 369d
Reposted fromdulce dulce viawheresthefood wheresthefood
aleek
#100
Reposted fromMiauuuKurwa MiauuuKurwa

October 12 2013

aleek
2839 a818 500
aleek
2826 cd20

August 12 2013

aleek
i gdzie Twój język
który by koił ból
wynikły z przegryzionego
słowa kocham
— Wojaczek Rafał
Reposted fromohwow ohwow

May 14 2013

aleek
Czuł ją ciągle przy sobie; aż po czubki włosów wypełniony był owym dziwnym, cięższym od ołowiu, boleśniejszym od męki umierania, słodszym od najpiękniejszych wierszy uczuciem, jakie daje noc z kimś, na kogo czekało się przez tysiące chwil, kogo pragnęło się przez wiele bezsennych nocy, kogo widziało się w każdej na ulicy spotkanej twarzy, kogo oczekiwało się przy każdym pukaniu do własnych drzwi; przez kogo nienawidziło się nieba, ziemi i ludzi; i przez kogo kochało się wszystko.
— Marek Hłasko, "Najświętsze słowa naszego życia"
Reposted frommissyseepy missyseepy viaxxzxcuzxmee xxzxcuzxmee

May 05 2013

aleek
7980 18bc 500
Reposted frommaaraw maaraw viapando pando
aleek
8992 d281
Reposted bypando pando
aleek
8463 0104 500

May 02 2013

aleek
1418 b127
Reposted byxxzxcuzxmee xxzxcuzxmee
aleek
1351 a269 500
Reposted byxxzxcuzxmee xxzxcuzxmee
aleek
1311 5ac1 500
Reposted byxxzxcuzxmee xxzxcuzxmee

April 02 2013

aleek
4439 0e40 500

March 29 2013

aleek
nie wierz nigdy, kiedy mówię, że nie chcę
— myslovitz
Reposted fromcreep creep viasummerwine summerwine
aleek
Uczę się
twojej nieobecności

przy stole
na ulicy
gdy sięgam po książkę

Uczę się
twojej nieobecności
na poduszce
przywołującej złudzenie
zapachu twojej skóry

gdy dzień pochmurnieje
a wiatr tłucze pięściami
w okiennice wieczoru

Nie potrafię jeszcze
nauczyć się
twojej nieobecności we śnie
— Łucja Danielewska
Reposted fromzapachjasminu zapachjasminu viaAllyx Allyx
aleek
Jeśli na czymś ci zależy, nie patrz czy inni to akceptują 
Reposted fromyouneedgrowup youneedgrowup viaAllyx Allyx
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl